Formatief evalueren in de les. Hoe pak je dat aan?
Toetsing is aandacht voor de ontwikkeling van leerlingen.
"Leraren moeten zich mengen in de toetsdiscussie."
Sturen op onderwijs door informeel toetsen.
De resultaten van een jaar lang lesgeven zonder cijfers geven.
Een goed gesprek over het de voor- en nadelen van de meerkeuzevraag.