Ook aan de onderwijsinspectie gaan alle ontwikkelingen op het gebied van toetsing en examinering niet voorbij. Hoe stemmen zij af op de veranderende toetspraktijk?
Het toetsbeleid als een van de motoren voor verandering.
De zoektocht van Mark Koren en het Cals College naar meer formatief toetsen.
Niet alleen in het onderwijs wordt veel gemeten. In alle geledingen van onze samenleving lijkt het motto 'meten is weten' de scepter te zwaaien.
Hoe kijkt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, naar de huidige ontwikkelingen op het gebied van toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs?
Er is helemaal niet zoveel mis met hoeveel we toetsen, zegt docent Frans Berrie de Zeeuw. Maar toetsen we wel het juiste?